Sharper of Sweden
X

Användarnamn

X

X

Sharper of Sweden

SHARPERS PRODUKTER INNEHÅLLER INTE:

Siliconer - ämnen som används i hår, hud och skäggprodukter för att de ger en mjuk känsla. Misstankar finns att dessa ämnen på sikt kan torka ut hud och hår. När de kommer ut i naturen via tex avloppsvatten omvandlas de till siloxaner som är mycket svårnedbrytbara. De avdunstar och finns i luften omkring oss. De lagras även i människors och djurs fettväv. I innehållsförteckningar hittar man siliconer genom att de slutar på -cone, som tex dimethicone. Siloxaner benämns med avslutningen -oxane i slutet på ämnesraden. Siliconer är kemiskt framställda. Det finns naturligt silikon - kisel. Men det är det inte frågan om här!

Petrokemiska oljor eller andra ämnen från den petrokemiska industrin - mycket vanligt förekommande i hår, hud och skäggprodukter pga av att de är billiga och doftlösa. Petrokemiska oljor är helt inaktiva på hud och hår, innehåller inga vitaminer eller andra ämnen som är verkningsfulla. Misstanke finns att huden/håret blir uttorkad på längre sikt av dessa oljor och att man därför blir “beroende av dem” som exempelvis Lypsyl.

Parabener - är ett starkt ifrågasatt konserveringsmedel. Det är en hel familj av ämnen som tex metylparaben, propylparaben med flera. Parabener har visat sig vara hormonstörande på pojkar och unga män. Det finns kvar i naturen och uppträder på ett liknande sätt som som könshormoner, vilket tex lett till att hanfiskar blivit tvåkönade.  Det används trots allt fortfarande pga att de ger produkter extremt lång hållbarhet - något som tillverkare gillar. Är förbjudet i flera länder, dock inte i Sverige.

Animaliska ämnen - ingredienserna kommer från växtriket/mineralriket och produkterna är alltså veganvänliga. Mjölksyran som används är helt vegetabilisk.

Djurtester - inga produkter eller ingredienser är testade på djur.
Sorteringsordning: