Lina Haskel - Folkets Hus Space in Common (signerad)
X

Användarnamn

X

X
Journal - Lina Haskel - Folkets Hus Space in Common (signerad)
Lina Haskel - Folkets Hus Space in Common (signerad) i gruppen Stuff / Böcker / Livsstil hos Sivletto - Skylark AB (w11279)
Lina Haskel - Folkets Hus Space in Common (signerad)
Info: Ge ditt omdöme

Fotograf Lina Haskel har sedan 2006 rest runt i Sveriges alla landskap för att titta in i 66 av landets Folkets hus. Dessa samlingslokaler som betytt så mycket för det svenska samhällets framväxt har gett henne känslan av ett slags "nationellt kollektivt medvetande". Efterord av historikern och författaren Henrik Berggren.

"Folkets hus är ett rikstäckande fenomen, välkänt för de allra flesta svenskar. Våra personliga associationer är många – allt från festligheter och biomatinéer till studiecirklar och fackliga möten. Just i detta breda spektra av verksamheter finns kärnan till mitt intresse för Folkets hus.

Folkets hus har sitt ursprung i det sena 1800-talet, då arbetarrörelsens behov av möteslokaler uppstod. Då fackföreningarna och deras försök att ha möten motarbetades, byggde arbetarna själva sina möteslokaler – Folkets hus. De lät nöjesverksamhet delvis finansiera bygget och den fackliga verksamheten. Det kunde vara filmvisningar, fester och danskvällar. Jag tolkar det som att arbete och nöje i Folkets hus kom att bli beroende av varandra och jag fascineras av detta, och av hur två åtskilda verksamheter med olika behov av funktion och utformning samsas under samma tak.

För mig – en 70-talist – har Folkets hus varit något relativt anonymt, samtidigt något ständigt närvarande och självklart i den svenska verkligheten. Jag har nu utforskat den stil och utseende som under åren mejslats fram av Folkets Hus skilda verksamheter. Jag har funnit att utformningen av Folkets hus å ena sidan genomsyras av ett slags nationellt kollektivt medvetande, sprunget ur de funktioner som husen haft och har gemensamt. Å andra sidan hur lokala traditioner liksom individuell skaparkraft och stolthet haft inflytande på varje enskilt Folkets Hus.

Detta är min personliga resa, min upplevelse av byggnader som lever i vår svenska folksjäl."

Boken är signerad av Lina Haskel.

Languages:Swedish, English
Pages:190
Illustrations:83 colour
Width x height:280 x 260 (mm)
Binding:hardcover
Weight:1080 g


Lina Haskel - Folkets Hus Space in Common (signerad)

400 SEK
Artnr:
w11279