Site is currently not available

SKYLARK AB
Skylark AB försattes i konkurs den 26 januari 2023. E-handeln är för tillfället nedstängd för att möjliggöra inventering m.m. E-handeln kommer inte att återupptas av konkursboet utan har pausats. Sivletto-butiken är öppen och utförsäljning sker av hela det sortimentet. 50 procent på allt i butik, (dvs. 50 procent rabatt på det pris som finns angivet på prislapp i butik). Red Wing-butiken är stängd och ingen försäljning sker vad gäller det sortimentet.

Utförsäljningen av Sivlettos sortiment gäller endast i butik. Endast kortbetalning. Inget öppet köp, ingen bytesrätt, ingen returrätt, inga presentkort

INFORMATION TILL DIG SOM GJORT ETT KÖP INNAN KONKURSEN

1. BAKGRUND
Skylark AB, 559001-7371, (”Skylark”) försattes i konkurs den 26 januari 2023, och Anna Engman, Ackordscentralen Stockholm AB, förordnades till konkursförvaltare.
I och med tingsrättens beslut bildades Skylark AB:s konkursbo. Konkursboet är en egen juridisk person fristående från Skylark i konkurs. Det innebär att konkursbolagets samtliga tillgångar förvaltas av konkursboet. Konkursboet avser att bedriva utförsäljning men kommer parallellt att arbeta för att hitta en köpare som vill ta över hela rörelsen.

2. SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR
2.1 Öppet köp & byten
Fråga: Jag vill returnera min vara enligt villkor om öppet köp, går det?
Svar: Nej, till följd av konkursen gäller inga villkor om öppet köp. Du kan därför inte returnera varan på den grunden.
Fråga: Jag vill byta min vara till annan storlek/annan vara, går det?
Svar: Nej det är inte möjligt. Ingen bytesrätt gäller.
2.2 Presentkort, tillgodohavanden
Fråga: Kan jag använda mitt presentkort?
Svar: Nej, till följd av konkursen kan presentkort inköpta innan konkursen inte användas som betalningsmedel.
Andra eventuella tillgodohavanden kan inte heller användas som betalningsmedel. Ersättningsanspråk på grund av att presentkortet/tillgodohavandet inte kan nyttjas får anmälas till konkursförvaltningen enligt instruktioner nedan i punkt 3.
2.3 Click & Collect (e-handel)
Fråga: Jag har gjort en beställning online men ännu inte hämtat upp varan i butiken. Kan jag göra det?
Svar: Eftersom Skylark per konkursdagen inte hade erhållit betalning från någon kund (belopp har endast reserverats hos kunder) så kommer samtliga per konkursdagen inneliggande ordrar att makuleras. Om det reserverade beloppet inte återförs så rekommenderar vi er att ta kontakt med er bank.
För det fall betalning mot förmodan skulle ha hunnit göras före konkursen gäller följande. Om varan, innan konkursen, levererats till butik och märkts med ditt namn (eller på annat sätt individualiserats) har du rätt och möjlighet att hämta ut din vara i aktuell butik. Är så inte fallet har du inte någon rätt eller möjlighet att hämta ut din vara. För att få klarhet i just ditt ärende ber vi dig kontakta butiken.
Ersättningsanspråk på grund av att du inte kan hämta ut din vara får anmälas till konkursförvaltningen enligt instruktioner nedan i punkt 3.
2.4 Hemleveranser

Fråga: Jag har lagt en beställning online med hemleverans men ännu inte mottagit varan. Kommer den att levereras? Svar: Se svar under fråga 2.3 ovan. Om du inte har betalat din order kommer den att annulleras.
2.5 Returer
Fråga: Jag har beställt en produkt online och vill ångra köpet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen), går det?
Svar: Nej, inga returer kan ske. Kunder som har beställt varor online har en teoretisk rätt att enligt distansavtalslagen frånträda avtalet (ångerrätt) i två veckor, men till följd av konkursen kan några anspråk inte göras gällande mot vare sig konkursbolaget eller konkursboet, annat än som en fordran i konkursen.
Om du anser att du har ett ersättningsanspråk mot konkursbolaget, följ instruktionerna nedan i punkt 3. Kom ihåg att behålla alla kvitton och annan dokumentation, såsom t.ex. orderbekräftelse och följesedlar, till stöd för ditt ersättningsanspråk.
Fråga: Jag har köpt en vara i butik och vill returnera, går det?
Svar: Nej, inga returer accepteras. Om du anser dig ha ett ersättningsanspråk mot konkursbolaget, följ instruktionerna nedan i punkt 3. Kom ihåg att behålla alla kvitton och annan dokumentation, såsom exempelvis orderbekräftelse och följesedlar, till stöd för ditt ersättningsanspråk.
2.5 Reklamationer
Fråga: Jag vill reklamera en vara jag har köpt, hur gör jag?
Svar: Skylark i konkurs har inte längre möjlighet att ta emot reklamationer på grund av konkursen. Kunder som önskar reklamera en vara får istället anmäla s.k. ersättningsanspråk i konkursen enligt instruktioner nedan i punkt 3. Kom ihåg att behålla alla kvitton och annan dokumentation, såsom t.ex. orderbekräftelse och följesedlar, till stöd för ditt ersättningsanspråk.
Utöver att anmäla ersättningsanspråk i konkursen kan följande åtgärder vidtas.
I vissa fall kan du som kund enligt konsumentköplagen rikta krav mot bakre säljled genom att själv kontakta butikens leverantör eller tillverkaren av varan. En förutsättning är att det är fel på varan. Någon möjlighet att rikta anspråk mot tidigare säljled vid dröjsmål finns inte.
Har du betalat köpet med kreditkort har du i många fall möjlighet att framställa ett ersättningsanspråk direkt mot utställaren av kreditkortet för återbetalning vid utebliven leverans eller fel i varan. Vänd dig i så fall direkt till utställaren av kreditkortet.
3 ANMÄLA ERSÄTTNINGSANSPRÅK I KONKURSEN
2.1 Anmäla ersättningsanspråk
Fråga: Jag vill framställa ett ersättningsanspråk i konkursen, hur gör jag?
Svar: Anmäl ditt ersättningsanspråk per e-post till adressen sivletto@ackordscentralen.se enligt följande:

 • Namn och postadress
 • Belopp
 • Vad fordringen avser

   Det är viktigt att du anger ditt namn och postadress så att du kan få vidare information om konkursen.
   Kom ihåg att behålla alla kvitton och annan dokumentation, såsom t.ex. orderbekräftelse och följesedlar, till stöd för ditt ersättningsanspråk.
   Fråga: Vad händer med mitt ersättningsanspråk efter att jag har anmält det?
   Svar: Alla krav som anmäls i konkursen kommer att noteras i en s.k. konkursbouppteckning. Krav från er kunder, d.v.s. konsumenter är s.k. oprioriterade fordringar. Om utdelning blir aktuellt till oprioriterade fordringsägare kommer konkursförvaltningen begära att tingsrätten beslutar om att inleda bevakningsförfarande. Du blir i sådana fall direkt kontaktad av tingsrätten med mer information samt en uppmaning att bevaka din fordran i konkursen till tingsrätten. Observera att det kan ta flera månader och upp till år innan konkursförvaltningen kan lämna något besked huruvida det är aktuellt med utdelning till oprioriterade fordringsägare.
   2.2 Hantering av personuppgifter
   Ackordscentralen Stockholm AB och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i Skylarks konkurs. För mer information om behandling av personuppgifter, se vår personuppgiftspolicy på Ackordscentralens hemsida, https://ackordscentralen.se/gdpr-sekretess/